SCHEIDINGSCONVENANT

MAKEN

Een scheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u beiden. De vastgelegde afspraken in het scheidingsconvenant zullen pas gelden als u gaat scheiden. In het scheidingsconvenant worden regelingen vastgelegd zoals kinderalimentatie en partneralimentatie, de (koop-)woning, pensioenverdeling, verdeling van schulden en spaartegoeden, belastingrechten en -plichten en de inboedelverdeling.