SCHEIDINGSBEGELEIDING

DOOR EEN ERVAREN MfN GECERTIFICEERD MEDIATOR

Bij scheidingsbegeleiding door Van Steijn Mediation bij Scheiding komen alle facetten van het scheidingsproces aan bod, waaronder:
– vaststelling kinder- en partneralimentatie
– vermogensverdeling
– pensioenverevening
– opstellen ouderschapsplan
– gezinsbemiddeling
– opstellen convenant
– kindgesprek
– intake- en evaluatiegesprek