SCHEIDEN BIJ KINDEREN

KINDEREN
Ook voor kinderen verandert er veel als ouders gaan scheiden. Het is ook voor hen een onzekere, emotionele en moeilijke tijd. Kinderen vragen zich af wat er nu allemaal gaat gebeuren en voelen zich vaak machteloos. Kinderen hebben vragen die ze vaak niet aan hun ouders durven te stellen. Ze willen aan beide ouders loyaal blijven. De hele situatie brengt spanningen, onzekerheid, verdriet, schaamte en soms ook opluchting met zich mee.
Samen met u proberen we de kinderen door deze moeilijke periode heen te helpen.

Ouderschapsplan
Na de scheiding ben je geen partners meer, je bent en blijft echter wel ouder. Sinds 1 maart 2009 is het wettelijk verplicht dat, wanneer ouders uit elkaar gaan, zij voor de minderjarige kinderen een ouderschapsplan opstellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de zorg voor de kinderen, de hoogte van de alimentatie en het contact tussen de ouders. Zo wordt alles voor de kinderen op een goede manier geregeld. Het ouderschapsplan is bedoeld om problemen over de zorg van de kinderen en de omgang met de kinderen te voorkomen/te verminderen.

Begeleiding van kinderen
Van Steijn Mediation bij Scheiding heeft veel ervaring met scheidingen met kinderen en ziet hen als een volwaardige ‘derde partij’ in de scheiding. Ik kan als u dit wenst met de kinderen praten. Een kindgesprek biedt kinderen de gelegenheid hun gevoelens, angsten en wensen kenbaar te maken aan een neutrale derde. Een kind kiest immers niet voor een scheiding, het overkomt hen. Hoe kinderen hiermee omgaan, is erg verschillend. Wat ze in ieder geval allemaal nodig hebben is rust, stabiliteit en veiligheid bij beide ouders. Ze hebben van beiden steun, liefde en aandacht nodig.

Het leven na de scheiding

Het is niet alleen tijdens, maar zeker zo belangrijk, in de periode ná een echtscheiding om de belangen van de kinderen te blijven behartigen, het blijft een prioriteit voor Van Steijn Mediation bij Scheiding om hier aandacht aan te blijven besteden. Zodra de scheiding een feit is en u allebei een eigen woning heeft ingericht begint het leven na de scheiding. Kinderen groeien op en dat betekent dat omgangsregelingen en overige afspraken met hen moeten meegroeien. Indien u dit wenst kunnen we vervolgafspraken maken om het ouderschapsplan hierop aan te passen. Met dit nazorgtraject hopen we dat de kinderen later, ondanks een verdrietige tijd, toch met een goed gevoel kunnen terugdenken aan hun ouders in deze periode.

Bel 06-13594378 of mail voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek.